Đảng uỷ phường Trung Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chiều 9/1, tại nhà văn hóa phường, Đảng uỷ phường Trung Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

  Đồng chí Hoàng Lê Du, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Phạm Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường; Chủ tịch UBMTTQVN phường; Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ công chức UBND phường; các đồng chí Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố, các chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân được khen thưởng đã đến dự.

anh tin bai

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết thống nhất, vươn lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu đã đề ra trong đó có 6 chỉ tiêu vượt cao như chỉ tiêu Thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, số khu dân cư văn hóa, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố…

          Đảng ủy phường đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, sát với tình hình thực tế của phường. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác An ninh trật tự, công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2023; nghị quyết xây dựng công an phường “điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, đánh giá cán bộ, công chức và xét thi đua khen thưởng. Kiểm điểm phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2023.

          Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Kiện toàn, sắp xếp vị trí làm việc đúng quy định, đủ số lượng, đúng chuyên môn. Chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2023 theo đúng quy định.

          Theo đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2023, Đảng bộ phường có 27/27 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 100% (Trong đó có 05 chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ); 727 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 93,44 % ( trong đó có 134 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 51 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ chiếm 6,56 %.

  Trong năm, Đảng ủy phường đã cử 02 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 02 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 11 đảng viên mới đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên, nội dung kiểm tra giám sát đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động của HĐND- UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện có hiệu quả.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của phường có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng kinh doanh dịch vụ. Tạo điều kiện cho các ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Toàn phường có có 1.126 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trong đó có 606 cơ sở bán lẻ hàng hóa. Quỹ tín dụng nhân dân phường hoạt động an toàn, hiệu quả. Tổng dư nợ cho vay là 106,3 tỷ tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021; Tổng nguồn vốn là 122 tỷ đồng tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông nghiệp ổn định theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường. Phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển con nuôi, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Quỹ tín dụng Nhân dân Trung Sơn hoạt động, kinh doanh có hiệu quả, an toàn đáp ứng mọi nhu cầu gửi tiền, vay vốn của nhân dân và thành viên trong phường, không có nợ quá hạn.

Văn hóa xã hội có nhiều có nhiều khởi sắc. Năm 2023, có 21/21 tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa = 100%; 2603/2701 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 96,4%; Có 05 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục; 01 khu dân cư đề nghị thành phố khen tặng KDC văn hóa tiêu biểu năm 2023. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Toàn phường còn 7 hộ nghèo chiếm 0,2%; hộ cận nghèo 15 hộ chiếm 0,42% (giảm 08 hộ cận nghèo so với năm 2022). Thu nhập bình quân đầu người đạt 77,4 triệu đồng/người/năm. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu quả, cải cách hành chính được quan tâm.

Phát huy kết quả đạt được năm 2023, Đảng ủy phường đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thu, chi  ngân sách tăng 15 - 20% kế hoạch giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/ người/năm; xây mới, sửa chữa, nâng cấp 1 nhà văn hóa tổ dân phố; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ  80 - 90%; 15 - 20 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 18– 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp 11 đảng viên mới, chính quyền đạt vững mạnh... Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng ủy phường đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Lê Du, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Lê Du, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Trung Sơn đã khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong năm 2023. Nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí đề nghị:

Về công tác xây dựng đảng: Duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Bám sát, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, bảo đảm mục tiêu kết nạp đảng viên mới tối thiểu 3% số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; Đặc biệt, tập trung cho công tác cán bộ, chuẩn bị tốt phương án nhân sự đại hội.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đề nghị: Cần rà soát, xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2024; Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, Khuyến khích đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, ổn định cho phát triển. Tiếp tục tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, các động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Xuân mới bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới.

          Tại hội nghị đồng chí Đặng Văn Khương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường đã khái quát những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua năm 2023. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, trong phong trào thi đua, đã không ngừng phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào xây dựng thành phố Tam Điệp nói chung và sự phát triển của phường Trung Sơn nói riêng; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Thành ủy, HĐND UBND UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, của phường đã tạo điều kiện để phường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Đồng chí cũng phát động phong trào thi đua năm 2024.

anh tin bai

anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng bộ phường tặng Giấy khen cho 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2023; 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; biểu dương 16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Chủ tịch UBND phường tặng Giấy khen cho 05 Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục ( 2019-2023);  đã khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2023.

          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy; ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị và khẳng định sẽ cụ thể hóa trong chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ phường trong thời gian tới với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X.

 Kim Dung – Vũ Điệp

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner