Đại hội hội khuyến học phường Trung Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029
Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại hội trường UBND phường Trung Sơn, Đại hội Hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2024 - 2029. đã long trọng khai mạc
anh tin bai

(Quang cảnh Đại Hội)

Về dự đại hội có: đồng chí: Dương Quốc Hưng - UV BCH hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Tam Điệp;

      Đ/c: Phạm Thị Lan Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ;  Đ/c Đặng Văn Khương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

các đồng chí trong thường trực Hội KH thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB MTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các ban, ngành phường Trung Sơn, Lãnh đạo Hội khuyến học Trường Cao đẳng cơ điện và xây dựng Việt - Xô; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX thành phố Tam Điệp, Trung tâm Anh ngữ FunKids, Đài phát thanh, truyền hình thành phố, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nguyên cán bộ hội khuyến học phường khóa V, các đồng chí Bí thư chi bộ, các đại biểu tiêu biểu đại diện cho 2.295 hội viên khuyến học phường đã về dự. 

anh tin bai

(Các đại biểu về dự Đại Hội)

Tại Đại Hội đã đề ra chương trình làm việc của Đại Hội với ba nội dung chính:

Một là: Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chỉ rõ những ưu khuyết điểm, tồn tại của công tác khuyến học phường Trung Sơn trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2024-2029. Nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Hội khuyến học phường khóa V.

 Hai là: Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học phường khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có đủ phẩm chất năng lực, uy tín để chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Ba là: Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 theo sự phân bổ và hướng dẫn của Thành hội Tam Điệp.

Những kết quả Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được, Hội khuyến học phường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ V đã đề ra. Hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của hội khuyến học trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước. Cán bộ hội viên từ phường tới các chi hội đều là những người nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học của địa phương.

           Tổ chức hội ngày càng được củng cố, kiện toàn kịp thời, thu hút được nhiều hội viên mới tham gia sinh hoạt, hoạt động của hội đi vào nền nếp, có hiệu quả. Hoạt động các chi hội trong nhà trường cùng với hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và phong trào xây dựng “Các mô hình học tập” được phát động liên tục trong nhiệm kỳ qua đã tạo nên một xã hội học tập rộng khắp trên địa bàn phường. Vai trò, vị trí của hội Khuyến học phường ngày càng được khẳng định trong việc động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội chăm lo sự nghiệp trồng người và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tuy nhiên tại Đại Hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2019 - 2024: 

  Phong trào khuyến học phát triển chưa đồng đều, có lúc, có việc triển khai các hoạt động còn hạn chế. Trong nhiệm kỳ chưa thành lập được ban khuyến học, chi hội khuyến học mới. Công tác phát triển hội viên có mặt còn hạn chế.

 Phong trào xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập có nơi chưa sôi nổi. Một số đồng chí chi hội trưởng kiêm nhiệm nhiều việc nên cũng chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết cho phong trào.

 Việc thu hội phí, huy động kinh phí để đóng góp cho quỹ khuyến học cũng như ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động của hội còn hạn chế.

Đồng thời Đại Hội cũng đã thông qua những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Hội khuyến học phường Trung Sơn phấn đấu trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc

2. 100% các chi hội khuyến học của phường đạt khá; trong đó có 70% chi hội đạt chi hội tốt và xuất sắc, không có chi hội yếu, kém.

3. 100% chi hội phát triển được hội viên mới, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 phấn đấu hội viên đạt 35% dân số của phường.  

4. 90% gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình học tập, 80% gia đình qua bình xét đạt tiêu chuẩn gia đình học tập; trong đó có 20% gia đình đạt “gia đình học tập’ kiểu mẫu. 100% tổ dân phố đăng ký xây dựng “cộng đồng học tập” và hàng năm bình xét có 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”, trong đó có 30% tổ đạt “cộng đồng học tập” kiểu mẫu; 100% đơn vị do phường quản lý đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập” và bình xét 100% các đơn vị đều đạt tiêu chí “Đơn vị học tập”, trong đó có 70% đạt “đơn vị học tập” kiểu mẫu; 100% công dân ở các đơn vị và 75% công dân ở các chi hội đăng ký mô hình “công dân học tập”.

 5. Tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học để duy trì hoạt động của hội.

anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

(Một số hình ảnh của Đại Hội)

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner